Engagement with the molecules - 7 Day Energy Pulls

with Laleh Hancock

What is your way of creating ? Do you have a very unique way of engaging with the life that you desire to create?

What if one of the ways to engage with molecules is energy pulls?

We invite you to 7 days of energy pulls with Universe, Business, Wealth & Profit, Creation, Future, Jewels, Earth.

How much fun can we have?

 

7 dias de Puxão de Energia de Engajamento

com as moléculas
com Laleh Hancock

Qual é a sua forma de criar? Você tem forma muito única de engajar com a vida que você deseja criar? E se uma das formas de engajar com as moléculas é puxões de energia?

Nós convidamos você à 7 dias de puxões de energia com o Universo, Negócio, Riqueza e Lucro, Criação, Futuro, Jóias, Terra.

Quanta diversão podemos ter?

 

7 días de Jale de Energía - Vincularse con las moléculas
con Laleh Hancock

¿Cuál es tu forma de crear? ¿Tienes una forma única de vincularte con la vida que deseas crear?

¿Qué tal si una de las formas de vincularte con las moléculas es jalar energía?

Te invitamos a 7 días de jales de energía con el universo, los negocios, la riqueza y lucro. creación, futuro, joyas, la tierra.

 

7 Tage Energy Pulls Verbindung mit den Molekülen
Mit Laleh Hancock

Was ist deine Art zu kreieren? Hast du eine sehr einzigartige Weise, dich mit dem Leben zu verbinden, das du dir wünscht zu kreieren? Was, wenn einer der Wege sich mit den Moleküle zu verbinden, Energy Pulls sind?

Wir laden dich zu 7 Tagen Energy Pulls mit Universum, Business, Wohlstand & Profit, Kreation, Zukunft, Juwelen und Erde ein. Wie viel Spaß können wir haben?

 

7 zile Trageri de energie angajamentul cu moleculele
cu Laleh Hancock

Care este modul tău de a crea? Aveți un mod foarte unic de a vă angaja în viața pe care doriți să o creați?

Ce se întâmplă dacă una dintre modalitățile de a interacționa cu moleculele este atragerea energiei?

Vă invităm la 7 zile de atracții energetice cu Universul, Afacerile, Bogăția @ Profitul, Creatia, Viitorul , Bijuteriile, Pământul. Cât de mult ne vom distra?

 

7 giorni di Tiri di Energia - Interagire con le Molecole
con Laleh Hancock

Qual è il tuo modo di creare? Hai un modo veramente unico di interagire con la vita che desideri creare?

E se uno dei modi di interagire con le molecole fossero i tiri di energia?

Ti invitiamo a 7 giorni di tiri di energia con l'Universo, il Business, il Profitto & la Ricchezza, la Creazione, il Futuro, i Gioielli e la Terra.

Quanto ci possiamo divertire?

Details

 

Date: March 28 - April 3rd

Time: 16:00 Florida

Your time in the world HERE

Day 1- Earth - Day 2 - Jewels & More - Day 3 - Creation - Day 4 - Future

Day 5 - Universe - Day 6 - Business - Day 7 - Wealth & Profit

 

Data: 28 de Março à 3 de Abril
Horário: 16h Flórida
Seu horário no mundo AQUI

Dia 1- Terra - Dia 2 - Jóias e Mais - Dia 3 - Criação - Dia 4 - Futuro

Dia 5 - Universo - Dia 6 - Negócios - Dia 7 - Riqueza e Lucro

 

Fecha: 28 de marzo a 3 de abril

Hora: 16:00 Florida

La hora en el mundo AQUÍ

 Día 1- Tierra - Día 2- Joyas y más - Día 3 - Creación - Día 4 - Futuro

Día 5 -Universo - Día 6 - Negocios - Día 7 - Riqueza y Lucro

 

Darum: 28. März - 3. April
Zeit: 16:00 Florida
Deine Zeit auf der Welt HIER

 Tag 1 - Erde Tag 2 - Juwelen Tag 3 - Kreation Tag 4 - Zukunft

Tag 5 - Universum Tag 6 - Business Tag 7 - Wohlstand & Profit 

 

Data : 28 Martie- 3 Aprilie
Ora: 21 CET
Timpul tău în lume AICI

Ziua 1 – Pământul - Ziua 2 - Bijuterii și multe altele -Ziua 3 - Creație

Ziua 4 - Viitor - Ziua 5 - Univers - Ziua 6 - Afaceri

Ziua 7 – Bogăție și profit

 

Data: 28 Marzo - 3 Aprile
Ore: 21 CET (22 CET dal 31 Marzo)
La tua ora locale QUI

Giorno 1- Terra - Giorno 2 - Gioielli & molto altro - Giorno 3 - Creazione

Giorno 4 - Futuro - Giorno 5 - Universo - Giorno 6 - Business

Giorno 7 - Ricchezza & Profitto

 

$25

REGISTER HERE